Latest Winners List:- || Tushara Rangana    3512****420    €20,000 || Hafiza farneez    6799****616    $7500000 || Mateusz Rudek    5214****807    €75,000 || nazia parveen    7466****041    €75,000 || Komal    7448****160    €35,000 || Tapash mondal    5213****573    €75000,00 || Gurpreet Kaur    7466****580    €40,000 || Muzamil Shinwari    4661****550    €50.000 || Monir Hossan Azhar Ali    3191****724    €35,000 || Noorullah qadiri    8864****886    €50.000 || Dinesh Vipulanantham    5217****720    €50.000 || Camara lamin    3510****814    €50.000 || Sarfraz Ahmed    6955****363    €55,000 || Sheikh    3509****731    €40,000 || Islahuddin    3509****909    €45,000 || Adil    7466****997    €35,000 || Kibriya kibriya    3758****355    €40,000 || Virdzhinia Seferinkina    4474****885    €50.000 || Best ogieva    3512****214    €50.000 || Himanpreet kaur    4474****337    €35,000 || Avin Qasim Gardi    7514****652    €50.000 || Eliza akter    7459****660    €40,000 || Ayesha Sarwar    7365****880    €35,000 || Masud parvez    3510****301    €50.000 || Rebaz kadhim ahmed    7701****063    €35,000 || Ayesha zafar    4631****254    €55,000 || Tariq hayat    3498****963    €50.000 || MD SHOHIDUL ISLAM    3512****295    55,000 || talha Irshad    3512****183    €50.000 || Nazish hayat    7448****758    £60000 || matin qane    1779****746    35,000 || Jamal Ahmadzai    7448****289    60,000,00 || Muhammad Qasim    3217****094    75,000,00 || Sajjad Hussain Qureshi    3479****660    75,000,00 || Mr.Raju bhalavi    9301****092    25,00,000 || Purva Sahu    6232****017    25,00,000 || Deepak das    8810****349    25,000,00 || Mr.Dilipbhai patel    8238****845    25,00,000 || Vanthala kameswara rao    8763****572    25,00,000 || Fahim.khan    8887****804    25,00,000 || Kuldeep Singh    8601****121    ₹25,00,000/- || Sweta Bisht    8476****206    ₹25,00,000/- || Rahul Vasudeo Rane    9172****736    ₹25,00,000/- || Srinivas Katikitala    9618****165    ₹25,00,000/-